Schuif Het

Mini-documentary |Mini-documentaire

Concept |Concept

Architectural elements |Architectonische elementen

Activities scenario |Scenario met activiteiten

Design situated on site |Design ter plaatse gelegen

Design

Model |Model
seats & water bath & ground |zittingen & waterbad & grond
Plan 1:100 |Plan 1:100
Section 1:100 |Artikel 1: 100
Elevation 1:100 |Hoogte 1: 100