Kennisbank

Scroll naar beneden

Coronakronieken: atlas van initiatief en samenwerking in BoTu tijdens de eerste lockdown in de coronacrisis

In het programma Veerkrachtig BoTu 2028 werken bewoners en ondernemers samen met verschillende organisaties, o.a. Gemeente Rotterdam, Havensteder, Delfshaven Coöperatie, Rebelgroup en IABR, aan grote verbeteringen voor Bospolder en Tussendijken (hierna BoTu). Het doel van het programma is om BoTu in 10 jaar te doen stijgen naar het stedelijk sociaal gemiddelde op de Sociale Index (Wijkprofiel) en te zorgen dat BoTu over tien jaar de eerste veerkrachtige wijk van Rotterdam is.

De monitor ‘Veerkracht in Bospolder-Tussendijken’ heeft als doel de ontwikkeling van veerkracht in het gebied te documenteren en zo het proces te ondersteunen en evalueren. Hieronder vind je diverse kaarten, artikelen, scripties en voortgangsrapportages die zijn ontwikkeld als onderdeel van de monitor.

Monitoring jaar 2021

De monitor Veerkracht in BoTu is een lerende omgeving en past zich aan aan ontwikkelingen in de wijk. Om toegankelijker te communiceren over de bevindingen publiceren we de resultaten online. We werken aan de verbetering van de webpagina. De meest recente versie van de monitor Veerkracht in BoTu is tijdelijk hier te vinden: https://www.veldacademie.nl/veerkracht-monitor-botu

Kaarten

Netwerkenkaart

Op onderstaande interactieve netwerkenkaart zijn de samenwerkingen van geïnventariseerde initiatieven en organisaties uit de wijk in beeld gebracht. In de buitenste ring staan samenwerkingspartners van buiten de wijk en de organisaties die geen vaste fysieke locatie in de wijk hebben.

Bekijk interactieve kaart via ArcGIS Insights Netwerkenkaart BoTu

Initiatievenkaart

Hieronder zie je een kaart met initiatieven in BoTu. Het biedt inzicht in wat ze doen, wie erbij betrokken zijn en waarvoor ze zich voor inzetten.


Rapportage

De onderstaande rapportage dient hoofdzakelijk als naslagwerk waarin verslag gedaan wordt van de monitoractiviteiten en waarin achtergrondinformatie te vinden is over de ontwikkelingen in BoTu.

Onderwijs

Monitor Veerkracht in BoTu wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met partners van de volgende onderwijsinstellingen; Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam en Technische Universiteit Delft. Onderstaand archief toont de opbrengsten van diverse onderzoeken die in het kader van de monitor zijn uitgevoegd, waaronder masterscripties over de ontwikkeling van burgerinitiatieven in de wijken.

Elective

Get in touch with the neighbourhood

Youth in BoTu

A research to the level of ambition of the youth of BoTu

Programme

Resilient BoTu 2028

Wijkcollectie

Neighbourhood collection: Stories from the neighbourhood Bospolder Tussendijken

Connect BoTu

An exploration of the opportunities that connect the residents of
BoTu to labour in Merwe-Vierhavens and Spaanse Polder

Connections & encounters in BoTu

A research into the connection of groups with different groups ages and ethnic backgrounds