Chatroom Box

Chatroom Box for Grote Visserijplein

“The deeper the experience of a moment, the greater the accumulation of experience. This is why the moment is lived longer. ”

Hoe dieper de ervaring van een moment, hoe groter de opeenhoping van ervaring. Daarom wordt het moment langer geleefd.

John Berger
Design in the SiteOntwerp in de Site

The chatroom box can be a new spot for the area to chat with old friends and meet new friends.

De chatroombox kan een nieuwe plek zijn voor de omgeving om te chatten met oude vrienden en nieuwe vrienden te ontmoeten.

Scenario TransformScenario Transform

This chatroom box can easily transform among 3 types of space which from people different social scale and distance.

Deze chatroom box kan gemakkelijk transformeren tussen 3 types van ruimte die van mensen verschillende sociale schaal en afstand.

Scenario I ChatroomScenario I Chatroom

The chatroom scenario is a type of space designed for intimate communication between friends, acquaintances, etc.

Het chatroom-scenario is een soort ruimte die ontworpen is voor intieme communicatie tussen vrienden, kennissen, enz.

Scenario II Yardsale/AdvertiseScenario II Yardsale / Adverteren

The yardsale/advertise scenario aims to bring the area an opportunity to connect and exchange with neighborhoods. What is exhibit here will not only be products but the moments connected with their life.

Het yardsale/reclamescenario heeft als doel het gebied een kans te geven om verbinding te maken en uit te wisselen met buurten. Wat hier tentoongesteld wordt zullen niet alleen producten zijn, maar ook de momenten die verbonden zijn met hun leven.

Scenario III Open Market Stall/Snack BarScenario III Open Marktkraam / Snackbar

The open market stall scenario is compatible with the original attraction with the site. Also with the furniture blocks in the Chatroom box, it provides seats and rest areas for the open market.

Het scenario van de open marktkraam is compatibel met de oorspronkelijke attractie met de site. Ook met de meubelblokken in de Chatroom-box biedt het zitplaatsen en rustplekken voor de open markt.

1:100 Section1: 100 Sectie
1:100 Front Elevation1: 100 Hoogte

The furniture blocks are attached to the mainframe. Users can rotate the blocks to switch them from seats to tables.

De meubelblokken zijn bevestigd aan het mainframe. De gebruikers kunnen de blokken draaien om ze te verwisselen van zitplaatsen naar tafels.

1:100 Plan1: 100 Plan

The Chatroom box is made of 2 mainframes, one small frame, and four furniture blocks. The left mainframes and the small frame are moveable. By sliding the frames can adjust the size of each space section in order to meet different social distance needs.

De Chatroom box bestaat uit 2 mainframes, een klein frame en vier meubelblokken. De linker mainframes en het kleine frame zijn verplaatsbaar. Door het verschuiven van de frames kan de grootte van elk ruimtevak worden aangepast om aan de verschillende sociale afstandsbehoeften te voldoen.