Pop-up supermarkt Yess!

Op dinsdag 2 juni opende pop-up store Yess! op de hoek van de Rosenveldtstraat haar deuren. De pop-up store functioneert als gratis supermarkt voor mensen uit de wijk die moeilijk rondkomen. De winkel is gevuld met levensmiddelen die zijn gedoneerd door bedrijven en ondernemers uit de omgeving.

In tegenstelling tot de voedselbank werkt de pop-up store niet met voedselpakketten. Klanten kunnen dagelijks in de winkel terecht om zelf boodschappen te kiezen uit het beschikbare aanbod van de dag. Initiatiefnemer Nico van Splunter benadrukt dan ook dat het initiatief geen voedselbank wil zijn; “we zijn een soort supermarkt.”

Sociale functie

Niet alleen kunnen mensen bij Yess! terecht voor gratis boodschappen, de pop-up store vervult ook een aantal sociale functies in de wijk. Vrijwilligers werken in de winkel aan hun vaardigheden, wijkbewoners kunnen terecht voor een praatje en voedselverspilling wordt tegengegaan.

“Je helpt mensen uiteindelijk alleen maar door ze echt perspectief te geven.”

De pop-up store is een plek ván en vóór de wijk. Het initiatief werkt bewust met vrijwilligers uit de buurt om hen betere kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Nico: “We willen mensen uit de wijk opleiden zodat ze geld hebben om naar een echte supermarkt te gaan.” Vrijwilligers helpen in de winkel met het vullen van de schappen en het ontvangen van de klanten. Tijdens het werk krijgen de vrijwilligers een informele opleiding en leren ze sociale vaardigheden. De vergoeding die ze voor hun werk krijgen wordt niet direct uitbetaald maar op een spaarrekening gezet. Het idee is dat de vrijwilligers met het spaargeld dat ze hier opbouwen uiteindelijk een formele opleiding kunnen volgen. Zo bouwen ze aan een toekomst en vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt. Nico: “Je helpt mensen uiteindelijk alleen maar door ze echt perspectief te geven.”

“Geef wat het waard is en heb je niks om te geven? Dan houd je het lekker zelf.”

Omdat de winkel afhankelijk is van donaties, is het aanbod elke dag anders. Zo wordt bijvoorbeeld het brood dat de bakker over heeft niet weggegooid, maar weggegeven in de pop-up store. Hiermee gaat het initiatief voedselverspilling tegen. Iedereen is dan ook welkom om boodschappen te komen doen, ook mensen die wel geld hebben voor de supermarkt maar tegen verspilling zijn. Nico: “Geef wat het waard is en heb je niks om te geven? Dan houd je het lekker zelf.”

“We hebben bewust even een ruimte gecreëerd waar mensen kunnen praten.” 

Met de pop-up store wil Nico ook een ontmoetingsfunctie in de wijk vervullen. “We hebben bewust even een ruimte gecreëerd waar mensen kunnen praten.”  Beneden is een wachtruimte gemaakt met een aantal tafeltjes en stoelen. Hier kunnen mensen met elkaar in gesprek gaan of vragen stellen aan de vrijwilligers terwijl ze wachten tot ze naar boven kunnen, de winkel in.