Ieder kind een laptop

De scholen zijn dicht, maar het onderwijs gaat gewoon door. Scholen geven in verband met de coronamaatregelen les op afstand. Het is een goed alternatief voor het fysieke onderwijs, maar niet voor iedereen even toegankelijk. Hoe moet het als je thuis maar één computer hebt en meerdere broertjes of zusjes die er tegelijkertijd op moeten werken? En wat als vader en moeder ook moeten thuiswerken? Hoe doe je dat dan?  

Delfshaven Helpt leverde daarom laptops aan kinderen die deze nodig hebben voor hun schoolwerk. Met de actie wil Delfshaven Helpt voorkomen dat kinderen een achterstand oplopen of het contact met school verliezen. De combinatie van vele actieve bewoners, vrijwilligers en het uitgebreide netwerk van Delfshaven Helpt heeft in korte tijd veel mogelijk gemaakt. Het werven van fondsen heeft zijn vruchten afgeworpen: door een totale donatie van zeker 159.000 euro kon Delfshaven Helpt laptops aanschaffen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers met kennis van fondsenwerving en connecties van mensen in het wijknetwerk. Maar ook lokale ondernemers schoten te hulp: “We kregen ook laptops van bijvoorbeeld de fysiotherapeut die er nog twee had staan”, aldus bewoner en zelfstandig opbouwwerker Willem Beekhuizen. Een team van zo’n vijftien mensen zorgde dat de kinderen in Delfshaven een geschikt apparaat ontvingen. In totaal regelde het initiatief 1040 laptops voor de jeugd.

Foto: De Verbindingskamer

De aanvragen voor laptops voor leerlingen in het basisonderwijs verliepen via de scholen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs konden direct via de hulplijn van Delfshaven Helpt een laptop aanvragen. De werkgroep ‘computer devices’ van Delfshaven Helpt was verantwoordelijk voor de verspreiding van de laptops.

In eerste instantie krijgen de leerlingen de laptop in bruikleen. Maar ook na de crisis is het de bedoeling dat de computers op een goede plek terechtkomen.  De organisatie is nog in gesprek over het verdere verloop van de actie. Mogelijk worden de laptops na de crisis omgezet in een gift of worden ze beschikbaar gesteld aan scholen uit de wijk.