Delfshaven Helpt: een gedeeld waardenkader

Lokale netwerken en vertrouwen: hét ingrediënt om snel en effectief te handelen in tijden van crisis

Eerdere investeringen in veerkracht en lokale netwerken; dát is volgens Robbert de Vrieze (bewoner en initiatiefnemer Delfshaven Coöperatie) de reden dat het initiatief Delfshaven Helpt zo snel kon ontstaan. “Die netwerken kunnen elkaar snel vinden en hebben ook een gedeeld waardenkader, waardoor men makkelijker kan samenwerken vanuit vertrouwen. Je ziet dat in dit soort crisissituaties de sociale veerkracht echt loont.” Wijkpastor Nico van Splunter zegt hierover: “Het is belangrijk dat we met elkaar hebben geïnvesteerd in een netwerksamenleving waarin we elkaar weten te vinden, elkaars kracht kennen en die kunnen we ook inzetten.”

Door de samenwerking tussen bewoners, wijkinitiatieven en overheid worden hulpvragen gemakkelijk geconstateerd. Bovendien kan men snel tot actie overgaan. Bewoner en voormalig opbouwwerker Willem Beekhuizen vertelt: “Alle geledingen van de samenleving zitten in Delfshaven Helpt, inclusief de gemeente. Zo kunnen we snel anticiperen op ontwikkelingen, behoeftes die er zijn en signalen die we krijgen.”

“Het is belangrijk dat we met elkaar hebben geïnvesteerd in een netwerksamenleving waarin we elkaar weten te vinden, elkaars kracht kennen en die kunnen we ook inzetten.”

Het netwerk groeit en steeds meer initiatieven sluiten zich aan. Zo merkt bewoner Deniz Yilmaz op: “Er zijn veel initiatieven, iedereen probeert op zijn manier iets bij te dragen.” Over de snelle actie van bewoners in haar eigen wijk Bospolder-Tussendijken (BoTu) zegt ze: “Ik weet gewoon niet beter dan dat BoTu echt voor elkaar werkt. Ons kent ons en ieder is samen; als je wat nodig hebt, dan helpen we elkaar. Dat is gewoon echt Bospolder-Tussendijken, zo zijn wij altijd geweest.”