Buddy’s bestrijden kansenongelijkheid

De coronamaatregelen hebben veel impact op het leven van schoolgaande kinderen en hun ouders. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om geschikt thuisonderwijs aan te bieden en hun kinderen te begeleiden met huiswerk. Daarom begint Team Toekomst vervroegd met hun initiatief door buddy-vrijwilligers aan gezinnen te koppelen en hen zo tot aan de zomervakantie te helpen.

Team Toekomst is een van de zes teams van Social Impact by Design, een open proces waarbij marktpartijen zijn uitgenodigd om te investeren in de wijk. De aanpak is onderdeel van wijkontwikkelingsprogramma Veerkrachtig BoTu 2028, een tienjarig programma om Bospolder-Tussendijken naar het sociaal stedelijk gemiddelde te doen stijgen. BoTu moet bovendien de eerste veerkrachtige wijk van Rotterdam worden.

“Voor veel mensen, is het thuis- en huiswerk best lastig. Zeker met veel kinderen, weinig ruimte, weinig digitale hulpmiddelen en ouders die misschien niet de taal of de materie machtig zijn.”

Het team heeft als slogan ‘Samen voor ieder kind in Delfshaven’ en zou het nieuwe schooljaar beginnen met een programma om meer kansengelijkheid te creëren voor kinderen in Delfshaven. Maar nu zorgt corona mogelijk voor nog grotere kansenongelijkheid en daarom startte het team op 1 april met een zogenaamde lichte interventievariant. Tussen gezinnen kunnen namelijk grote verschillen bestaan in de mogelijkheden die ouders hebben voor de scholing van hun kinderen. Zo merkt Robbert de Vrieze op: “Voor veel mensen, is het thuis- en huiswerk best lastig. Zeker met veel kinderen, weinig ruimte, weinig digitale hulpmiddelen en ouders die misschien niet de taal of de materie machtig zijn.”

De gezinnen krijgen voor een periode van drie maanden steun van de buddy’s. Zij kunnen helpen met schoolwerk, maar ook kunnen kinderen (en ouders) hen allerlei hulpvragen stellen. Ze passen bijvoorbeeld een uurtje op de kinderen of maken samen een ommetje, zodat de moeder ook even kan ademen.